Tjänster

När man startar sitt företag vill man först och främst komma igång med försäljning och sina egna tjänster. Därför bör man lämna bokföring och redovisning till någon som kan regler och vet vad som gäller. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. Boka ett möte med OFF4ALL idag för att se över just din situation.

Löpande bokföring

Biträder vid bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning. Dessa kan bland annat innebära;

 • Skatte-och arbetsgivardeklaration
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörskontra
 • Betalningsuppdrag

Årsbokslut

Redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigställt bokslut. Dessa kan bland annat innebära:

 • Årsredovisning
 • NE-blankett
 • Inkomstdeklaration

Boksluts-uppdrag

Biträder vid upprättande av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret, eller för räkenskapsåret som underlag för till exempel årsbokslut. Dessa kan bland annat innebära;

 • Månadsrapport
 • Budgetuppföljning
 • Kassaflödesanalys

Digitalisering

Mycket händer nu inom digitalisering och AI. Men är ekonomiavdelningen redo? OFF4ALL tillsammans med transformationsexperter på Evolving Energy Consortium 2EC AB har tillsammans utformat ett program för att göra er redo och känna er trygga i era beslut och stärka ert ledarskap inom ekonomifunktionen. Genom att ta fram en analys av nuläge så stöder vi era processer mot att digitalisera och strukturera.

Övriga tjänster

OFF4ALL kan stötta ditt företag på många sätt. Vi kan ta hand om bland annat:

 • Posthantering
 • Lönehantering och FORA-rapport
 • Budgetering 
 • Ekonomiska analyser och prognoser
 • Projektledning vid byte av CRM/Ekonomisystem
 • Ekonomichef/CFO