Våra Tjänster

När man startar sitt företag vill man först och främst komma igång med försäljning och sina egna tjänster. Därför bör man lämna bokföring och redovisningen till någon som kan regler och vet vad gäller. Boka ett möte idag så ser jag över din situation och gör dig till min unika kund.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen.

Löpande bokföring


Biträder vid bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning.
Bokslutsuppdrag


Biträder vid upprättande av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret (periodbokslut), eller för hela räkenskapsåret som underlag för årsbokslut/årsredovisning.
Årsbokslutsuppdrag


Redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av årsredovisning utifrån ett färdigställt bokslut.
Övriga närliggande uppdrag

Exempelvis, insourcinguppdrag, fristående rådgivning, budgetar, inkomstdeklarationer med mera.
Fler tjänster som man kan bryta ut ur ovanstående och få hjälp med

- Skatte- och arbetsgivardeklarationer
- Fakturering och kundreskontra
- Leverantörsreskontra
- Betalningsuppdrag
- Posthantering

Övriga tjänster

- Lönehantering, kontrolluppgifter
- Ekonomichef, organisation och rutiner, analyser, prognoser och budgetering
- Projektledning vid byte av CRM/Ekonomisystem